Monday, April 04, 2011

「養和重建關注組」

「養和起高樓 我哋冇氣唞」
快活谷馬場景慘變醫院景

2011年04月04日
【本報訊】港島龍頭私家醫院養和醫院的第四期重建計劃再遇阻力。為配合城規會新修訂的高度限制,養和早前將原擬興建的 38層新大樓一拆為二,改為興建兩幢 21層高的大樓,惟跑馬地居民不滿新大樓堵塞交通及破壞景觀,促請城規會擱置養和的重建申請。

600人簽名反對重建

由多名灣仔區議員牽頭組成的「養和重建關注組」昨於跑馬地發起簽名活動,反對養和第四期重建,數小時內已收集到約 600個簽名。約 20名關注組成員將黃絲帶繫在養和對開的馬路欄杆上,高呼:「養和起高樓,我哋冇氣唞」。

關注組發言人何業初表示,養和 07年完成第三期重建計劃,將原本樓高 17層的李樹培院加建至 37層,令該區人流及車流大增,以致山村道交通長期陷入癱瘓。新計劃下,養和擬於黃泥涌道增設醫院出入口,勢必令跑馬地交通問題加劇。

何業初居於養和對面,他苦笑稱,高聳的新大樓已嚴重破壞景觀,若再建兩幢大樓,翠綠山巒或會消失。他估計跑馬地一帶樓價或因山景被擋而下跌 8至 10%,港島半山樓宇景觀由馬場變為醫院,樓價將跌得更慘。

64歲的林女士居於新大樓旁的鳳輝臺,她大吐苦水:「 30幾年前買呢度就係貪佢靜,家啲車咇咇叫,(新大樓)冷氣聲又勁,抽出嚟啲風仲有陣醫院味。」

跑馬地居民張小姐則指出,新大樓將凉風阻擋,「夏天冇晒風,一定要開冷氣」,再建兩幢大樓恐怕情況更差。

養和第四期重建計劃原定將 8層高的李樹芬院拆卸,重建成樓高 38層的醫療大樓,惟城規會 08年修訂黃泥涌分區計劃大綱草圖,加入建築物最高 12層的高度限制。

養和對城規會的限制提出司法覆核,雙方去年 9月達成和解方案,將新大樓一拆為二,改為興建兩幢 21層高的大樓。

關注組成員本周五將與城規會代表會面,養和副院長陳煥堂稱,如有需要會派員出席會議,了解居民訴求。他指重建計劃仍在審批,願意根據城規會建議改善計劃。

4 comments:

tom said...

我們應該合司徒拔道受影響住戶, 集體訴訟, 我們不要依靠政府和城規會, 他們都是廢柴, 無牙老虎

Thomas said...

我們應該攪集體訴訟, 不要再依靠無良政府, 起來吧, 集合司徒拔道一帶居民力量, 和無良醫院抗爭吧

材世亮 (松柏新邨住戶) said...

起完三十七層都夠晒喇, 做乜又要起多兩幢野, 人地聖保祿都係一座三十層高炸麻, 駛唔駛要賺盡, 要賺盡不如起喺新界, 果度大把地。 將來豪宅都係不斷咁升, 佢起碼要賠賞我地整個跑馬地和司徒拔道區受影響住戶現在或將來既損失, 條數都可能達幾十到過百億。

材世亮(松柏新邨) said...

有關養和醫院重建, 請登入討論區


http://news.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=14194545&page=4#pid284723034