Friday, April 29, 2011

新工黨爭取年底出世

新工黨爭取年底出世
張超雄否認煲無米粥

【明報專訊】張超雄自去年10月退出公民黨後,一直盛傳佢拉攏李卓人、梁耀忠同何秀蘭等籌組新工黨,事隔半年,組黨之說仍然只聞樓梯響,不過張超雄早前同Emily講,新工黨並非「煲無米粥」,希望今年底成立。

聽聞已設60人籌委會

張超雄話最低工資立法後,令佢更覺得香港需要一個維護「打工仔」政黨,「我唔係想搵幾個有知名度人出,戙支旗就話組黨,而係希望有個有理念、有政綱政黨」。

Emily聽聞佢已經成立一個約60人籌備委員會,主要由工會同民間團體代表組成,但目前以個人身分加入先。職工盟秘書長李卓人話到明,加唔加盟新工黨仍要等8月諮詢職工盟各屬會意見,強調組黨後仍會兼顧職工盟,所以鍋粥煲唔煲得成,都係未知數。

勞工界元老﹕好睇唔好食

不過,有勞工界元老就認為成立工黨係「好睇唔好食」,因為即使龐大如工聯會有成35萬會員,暫時都難以將會員轉化為選票,而工運中知名度最高李卓人,過往選舉都要大打告急牌,足以說明工會票唔夠「實」。

佢分析,如果真係要搞工黨,最佳時機係今年區議會選舉前,頭炮係派李卓人去選區議員,贏後再選明年立法會「超級區議員」,咁樣,佢新界西鐵票就可以過畀張超雄,令工黨議席增加。反之,新工黨區議會選舉後成立,選舉策略上作用就唔大喇。

No comments: