Friday, September 10, 2010

「好煙民大聯盟」

隔牆有耳:禁「打邊爐」建議純屬廢話
2010年09月10日
香港室內全面禁煙後,街頭「打邊爐」成為都市特色,即係一些煙民喺街上圍住垃圾桶煲煙。可能睇唔過眼呢種「打邊爐」情況,早前有官員稱考慮控煙新招,擬禁止喺建築物五米範圍內吸煙,煙民覺得咁做即係要趕絕佢哋吞雲吐霧空間,反應好大。

由女作家李默牽頭嘅「好煙民大聯盟」去信食物及衞生局,要求當局表態是否要趕盡殺絕煙民,日前獲官員回覆,大聯盟噚日引述覆信稱,食衞局現階段「並無進一步加強控煙措施的具體建議」,大聯盟指所謂建築物五米範圍內禁煙建議「純屬廢話」。

雖然獲當局澄清暫未有更多禁煙措施,不過大聯盟只是慘勝,因為官員始終唔肯同煙民直接對話,就禁煙措施諮詢煙民意見。

No comments: