Sunday, September 05, 2010

香港國際社會服務

少數族裔悼念遇難港人 (20:50)
香港國際社會服務社少數族裔人士支持中心,在灣仔修頓球場舉行追思會,悼念馬尼拉事件中遇難的8名港人。

部分政府官員和立法會議員、菲律賓、印尼、印度、巴基斯坦駐港總領事及領事等參加了追思會。

(即時新聞)

No comments: