Tuesday, May 03, 2011

新一輪集思公益計劃

超人基金再愛香港徵好橋
【明報專訊】舊年推出「Love Ideas, Love HK集思公益計劃」李嘉誠基金會,宣布新一輪計劃會今日再啟動,邀請香港人再接再厲,提交一表達愛護香港實際行動。基金會話,舊年9月推出第一回合收到1029項建議,有成7.4萬人投票去揀佢支持公益計劃,最後選177個項目,當中唔少好有創意同心思,好似林超榮去醫院搞棟篤笑、幫獨居長者影「車頭相」,同埋為邊青送愛心老火湯等等。

可網上交創意愛心項目

基金會第一回合一共撥款超過2800萬,又話大部分項目都已順利展開。基金會主席李嘉誠話,覺得呢件事好有意思,所以決定繼續搞第二回合。

市民可以透過網站www.loveideas.hk提交具創意愛心項目,仲可以同時投票,支持佢認為最好選擇,得到最多票項目,就可以獲基金會撥款資助推行。

第二回合繼續接受學生、個人、教育同公益機構申請,想申請資助,可以網站用文字或者其他多媒體資料,向公眾解釋你項目內容,爭取大家支持,咁就有機會到2.5萬到30萬蚊資助額喇!

No comments: