Saturday, January 29, 2011

香港環保廢料再造業總會

廢紙商會「狼來了」
【明報專訊】廢紙回收商原本噚日起罷收廢紙,結果搞唔成,Emily記得,今次已經唔係第一次叫停行動,最慘就係,有執廢紙公公婆婆,之前以為真係唔收廢紙,搞到擔心一排。關心長者團體就話,大家唔好再搵長者做籌碼,鬥氣還鬥氣,唔好搞老人家。

香港環保廢料再造業總會原本停收廢紙,想抗議政府年中關閉觀塘公眾貨物裝卸區,但又未好好安排佢要搬12間廢紙回收商,於是唔滿意政府泊位競投方法。佢唔收廢紙,必定影響執紙皮維生公公婆婆,所以之前報紙賣廣告,話要同長者「道歉」咁話。

「罷收」行動唔收又收

總會副會長劉耀成話,佢都係被迫咁做,佢話政府之後拋個方案,又唔同佢溝通,態度又差,所以想引起社會注意,到時議員先至會議會質詢政府。

劉耀成話,早幾日海事處問佢可唔可以傾傾,海事處初步肯畀若干醉酒灣泊位同埋柴灣泊位佢。劉耀成見對方有誠意,件事又有好發展,所以佢前日決定,唔使用咁激行為對抗。於是咁樣就上演「狼來了」,不過,下次仲有無人信佢呢?

No comments: