Tuesday, January 05, 2010

僑界社團聯會

僑界「密室政治」
要求增政治影響
【明報專訊】向來政治呢家№,閂埋門傾同開門傾係兩回事,皆因「閉門會議」冇傳媒鰠度,大家先至會講出心底話,揭埋自己底牌都冇問題,開天殺價都唔會有人理、有人知。

噚日Emily就去鰦僑界社團聯會個政改講座,有政制及內地事務局長林瑞麟同埋基本法委員會副主任梁愛詩,傳媒採訪鰟陣,呢班僑界大哥大姐個個都和顏悅色。之後到答問環節,記者唔准留低。

林局長拒僑界入選委會

Emily聽聞,當度門一關上,班「僑界」即時提出增加佢懐鮋政治影響力,第一位發問鮋僑界中人話,僑界力量係好大鮋,要求鰠特首提名選舉委員會加入僑界鮋代表。林局長馬上話選委會代表多數要經過選舉先有資格進入,僑界呢個建議唔可行。

有人就要求政府將部分立法會功能組別議席畀僑界精英,咁樣係重視佢懐鮋愛國愛港力量,詩姐就話佢當然重視愛國愛港力量,但如果因為愛國愛港就可以鰠立法會佔一席位,似乎唔係好飱國際公約鮋要求。估唔到林局長同詩姐又會拒絕得咁直接喎。

No comments: