Tuesday, December 25, 2012

女同學社

性小眾藝術作品展覽
社會越來越關注同志平權議題,同志團體女同學社噚日喺土瓜灣牛棚藝術村,舉行性小眾作品展覽,有數十件陶泥、文字及視覺藝術作品,其中有支持同志運動嘅少女,製作咗一封寄畀教會嘅信,信上畫有同性及異性手拖手,喺彩虹下和睦生活,寫滿基督教對同志嘅惡毒批判句子;作者B女相信只要真心信主,同志仍可上天國。立法會議員何秀蘭及首位出櫃議員陳志全周六會到場參觀支持。

場內又有一封希望寄畀自己情人嘅信,上面寫上二人一起走過的日子,「我記得七一、六四……」另有名為「愛無懼」嘅陶泥作品,表達同志要面對世人排斥及奇異目光,但在雙方家人及朋友支持下了無懼色,強調彩虹終會出現。展覽以「關係」為主題,為期三周,希望各界人士了解不同性傾向人士想法,消除誤解、尊重差異。

No comments: