Friday, August 05, 2011

新工黨明年面世 主攻財案

新工黨明年面世 主攻財案
【明報專訊】前立法會議員張超雄同泛民幾名獨立議員籌組新工黨,唔經唔覺已傾成年,一直冇咩突破進展。有新工黨核心成員向Emily透露,原來佢曾向已退出民主黨鄭家富伸出橄欖枝,冀開拓該黨新東版圖,可惜對方以保持獨立為由婉拒。

另外,新工黨已初步傾掂黨地位同政綱,鐵定明年二月前正式宣布成立,打頭炮主攻財政司長曾俊華任內最後一份財政預算案。

立會增手語普通話傳譯

雖然距離預算案出籠仲有一段時間,新工黨已做足功課,向鬍鬚曾獻計。佢建議政府增建一有居屋質素公屋,並放寬申請人入息上限,以較高價錢租出去,認為此舉可覆蓋埋現時唔夠資格申請公屋夾心階層。

講開又講,現時立法會秘書處只為會議提供英語即時傳譯,令唔少聾啞或聽唔明廣東話同英文人士,無法知道班議員到底拗緊乜。隨立法會搬屋,聽講秘書處將新會期為6條口頭質詢提供埋手語同普通話傳譯。唔少泛民對此舉都舉腳贊成,認為多普通話傳譯,意味有更多內地人士可以聽到佢議會發言,對民主進程有幫助。

No comments: