Thursday, September 09, 2010

80後動員護村爭公義

80後動員護村爭公義
蘋果日報 2010年09月09日
【本報訊】政府未傾妥安置就要拆人家園,激起一群80後社運青年不滿。他們昨日在網上動員,準備今晨到紫田村聲援村民、聲討收地政策對非原居民的不公義。有準備撐場的80後青年表示,今日將以民間記者身份記錄事件,一有衝突也「預咗有機會俾人抬」。

網民「難民稻子」昨在facebook呼籲網友「一齊入紫田村協助村民對抗橫蠻無理的香港政府」,有網民留言回應說放學後就會趕到。
今早 8時西鐵站集合

民間電台FM101也在網誌詳述紫田村收地事件的來龍去脈,並呼籲:「請各位可以的話,於9月9日當天早上八時到紫田村(兆康西鐵站側)聲援。」

獨立媒體成員黃俊邦表示,他將以民間記者身份記錄收地過程,「唔會參與村民行動,但係都唔會進入指定採訪區,預咗有機會俾人抬」。22歲的香港地理批判學會成員曹永浩表示,今晨會跟四位朋友到場,「菜園村10月都會收地,要睇實政府用乜手段」。他表示,入村聲援是不滿非原居民往往是發展新界時最被忽略的一群,「政府要發展,都唔係未傾好安置,就收人哋祖業,唔理人哋嘅原有生活」。

No comments: